Nitan

A nitan a Kaven hivatalos nyelve.

Igaz, használják a lakott univerzum lingua francáját, a lisht is, sõt, a kaveniek mindegyike kétnyelvû, a Kaven hagyományai és saját iskolarendszere miatt azonban a nitan sosem lett pusztán az irodalom vagy a vallás nyelvévé, mindig beszélt nyelv maradt. Bizonyos szempontból azonban mégis inkább a holt nyelvekre hasonlít: mivel zsinórmértékét a Bokra szövege adja, és egy kaveni testület, a Tantaakin folyamatosan felügyel használatának módjára az írott és hangzó médiában, más nyelveknél ellenáll a használat okozta spontán fejlõdésnek. A Tantaakin mûködése az is, amely megakadályozza az idegen szavak meghonosodását, s idõrõl idõre nyilvánosságra hozza azokat a szólistákat, amelyben az új fogalmak és dolgok nitan megfelelõi szerepelnek. Ezeket, ritka kivétellel, vita nélkül alkalmazzák a kés?bbiekben.

A nitan egyébként nem teljesen természetes úton kialakult nyelv. A beszélt niesi nyelv szókincsének felhasználásával hozta létre a Niesen a III. század elején Bertold Nienain (nitan írásmóddal: Beetold Niinayn) az ún. ?latin reneszánsz? idejében, s ez nyelvtani rendszerére erõsen rányomta bélyegét (pl. igeragozás, coniuctivus, accusativus megjelenése). Egy olyan mûnyelv jött ezáltal létre, amely ? az egyéb mûnyelvekkel ellentétben ? nem az addiginál egyszerûbb, hanem bonyolultabb rendszert hozott létre. Az egyetlen dolog, amely egyszerûsödést hozott az addigi nyelvvel szemben a kiejtés szerinti írásmód volt. Ez utóbbi természetesen azzal járt, hogy egyszerûen eltûntek belõle a niesi nyelvet addig jellemzõ diftongusok (kettõshangzók) és a félhangzók közül is csak kettõmaradt meg: az ? és a y.

Niesi értelmiségi körökben a nitan hamarosan elterjedt: elõször ugyan csak egyfajta intellektuális játékot, kihívást láttak meg benne, de nem sokkal Bertold Nienain Nie langige címû könyvének nyilvános megjelenése (h.i. 227) után megszületett a Nie Bokra, s 240-ben a hagyomány szerint Nagy Andreas az alapján tartotta meg az elsõ nitan nyelvû istentiszteletet. Népszerûségét részben az is okozhatta, hogy a Niesen nem volt a niesin kívül más ismert nyelv, így a nitan nem csak újdonságnak, de egy teljesen más világnak számított.

Nincsenek pontos adatok arról, mikor is lett a nitan a Kaven hivatalos nyelve, az teljesen biztos, hogy a Nies?Föld találkozáskor (2520) már az volt. A nyelvváltás kérdése egyszer sem merült fel a Kavenben. A Bokra nyelve a nitan, így a közösségé sem lehetett más. A Bokra fordításait nem is hívják már Bokrának, ezek neve nitanul tanstaapin, azaz átírás. A teljes Bokrát utoljára 3400-ban fordították le lishre, utána csak ennek a fordításnak az átdolgozásai láttak napvilágot.